อัตราค่าห้องพัก

       
ประเภทห้อง ราคาห้องพักต่อคืน : Rack Rates
(พักเดี่ยว/คู่)
ราคาห้องพักต่อคืน : Internet Rates
(พักเดี่ยว/คู่)
 
  SUPERIOR SINGLE / TWIN 1,600 Baht 1,100 Baht  
  DELUXE SINGLE / TWIN 2,000 Baht 1,400 Baht  
  DELUXE BALCONY SINGLE / TWIN 2,500 Baht 1,800 Baht  
  GARDEN SUITE 3,000 Baht 2,200 Baht  
  JUNIOR SUITE 3,500 Baht 2,700 Baht  
  PIMAN SUITE 4,000 Baht 4,000 Baht  

จองห้องพัก

-ราคาห้องพักเป็นไทยบาทต่อห้องต่อคืน รวมอาหารเช้า และค่าบริการ 10% กับภาษี 7% แล้ว
-ราคาเตียงเสริม 500 บาทต่อเตียงต่อคืน รวมอาหารเช้า และค่าบริการ 10% กับภาษี 7% แล้ว (ราคาเตียงเสริมผู้ใหญ่หรือเด็กเท่ากัน) เตียงเสริมไม่สามารถจัดในห้อง Superior ได้
เงือนไขอื่น :
-ห้องพักแต่ละห้องอนุญาติพักได้สูงสุด 3 คนเท่านั้น
-ราคาอาหารเช้า 150 บาทต่อคนต่อมื้อ (รวมในค่าห้องพักแล้ว)
-เวลา Check-out = 12:00 น , เวลา Check-in = 14:00 น ออกเวลา 18:00 น คิดค่าห้องพักอีกครึ่งหนึ่ง ออกหลัง 18:00 น คิดค่าห้องพักเพิ่มอีกหนึ่งคืน *ราคา และรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล้วงหน้า  ที่พักราคาประหยัดในเครือ